Fiksni prozorFiksni prozori.
jednokrilni01Jednokrilni prozor sa lijevim ili desnim otvaranjem.

jednokrilnikipa01Jednokrilni prozor sa otvaranjem na kip.
kipa01Prozor sa otvaranjem na kip.
dvokrilnijednakipa01Dvokrilni prozor sa otvaranjem jednog krila na kip.
dvokrilnijednakipaveci01Dvokrilni, asimetrična krila.
dvokrilninadsvjetlokipa01Dvokrilni prozor sa nadsvjetlom na kip.
fiksni2krilanadsvjetlokipa01Trokrilni sa nadsvjetlom na kip.
fiksdvakrilakipe01Trokrilni sa fiksiranim srednjim.
dvokrilni1kipadonjifiks01Dvokrilni sa fiksnim ispod krila.
dvokrilni1kipanadsvjetlo01Dvokrilni sa fiksnim nadsvjetlom.
jednokrilnikipanadsvjetlo01Jednokrilni na kip sa fiksnim nadsvjetlom.
jednokrilnikipadonjifiks01Jednokrilni na kip sa fiksnim ispod krila.
kosidvokrilni01Dvokrilni nepravilnog oblika.
kosokrilo01Jednokrilni nepravilnog oblika.
vratajednokrilnakipa01Balkonska vrata jednokrilna sa otvaranjem na kip.
vratadvokrilna01Dvokrilna balkonska vrata.
zakretni01Jednokrilni sa otvaranjem na zakretanje.